• مدیریت رویدادهای ملی و بین المللی

 • تبلیغات همیشه زنده است

 • تشریفات کاربردی بین المللی

 • هنر اطلاع رسانی و قدرت رسانه

 • به کارگیری ابزار و شیوه های مدرن ارتباطی

 • بهره برداری از فرصت، برقراری روند و سهم بازار و تشویق ارتباطات

 • همکاری مطمئن در تدوین و اجرای برنامه های ارتباطی

 • "ما تانا هستیم"
  ×

  تانا، اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران است.

  بهره مندی از 25 سال تجربه، خلاقیت، اندیشه ورزی و آینده پژوهی در بخش های تخصصی ارتباطات، روابط عمومی و روابط بین الملل

  تانا را به عنوان همکاری مطمئن و شریکی قابل اعتماد مطرح می سازد.

  رویدادهای پیش رو
  دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران , 5 شهریور 1398

  IRGS، مقدمه نمایشگاه جهانی صنعت گاز

  دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران

  تهران 5 تا 8 شهریورماه 98

  تهران، بزرگراه خلیج فارس، مرکز نمایشگاه های شهرآفتاب
  اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران , 5 شهریور 1398

  اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران

  5 تا 8 شهریور ماه 98

  تهران، بزرگراه خلیج فارس، مرکز نمایشگاه های شهرآفتاب
  سومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و خانه مدرن البرز , 10 دی 1398

  سومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و خانه مدرن البرز

  10 تا 13 دی ماه 1398

  بازدید: ساعت 15 تا 22

  کرج، محل موقت نمایشگاه های استان البرز
  فعالیت ها
  اخبار