×

نمایشگاه داخلی

سومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و خانه مدرن البرز , 10 دی 1398
اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران , 5 شهریور 1398
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران , 5 شهریور 1398
پنجمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات، موتورسیکلت و دوچرخه البرز , 4 تیر 1398
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران , 10 شهریور 1397
دومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و خانه مدرن البرز , 3 بهمن 1396
چهارمین نمایشگاه خودرو البرز , 13 تیر 1396
سومین نمایشگاه خودرو البرز , 6 مهر 1395
دومین نمایشگاه خودرو البرز , 18 آذر 1392
اولین نمایشگاه خودرو البرز , 4 مهر 1390
اولین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات، اطلاع رسانی و موبایل البرز , 27 تیر 1390
اولین نمایشگاه صنایع کشاورزی، مواد غذایی، شیرینی و شکلات البرز , 25 بهمن 1389
اولین نمایشگاه بازرگانی - صنعتی البرز , 20 مهر 1389

نمایشگاه خارجی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی بلاروس , 23 آبان 1391
بیستمین نمایشگاه بین المللی سلامت بلاروس , 2 آبان 1391

همایش و رویداد ملی و بین المللی

همایش بین المللی " توان ساخت داخل، بومی سازی فناوری ها و آینده صنعت گاز " , 10 شهریور 1397
اولین نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران , 4 تیر 1397
نشست خبری گروه PSA در تهران , 25 بهمن 1396