×

نمایشگاه داخلی

نمایشگاه تخصصی کالا، تجهیزات و خدمات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای البرز , 24 بهمن 1396
سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی البرز , 24 بهمن 1396
دومین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و خانه مدرن البرز , 3 بهمن 1396
چهارمین نمایشگاه خودرو البرز , 13 تیر 1396
سومین نمایشگاه خودرو البرز , 6 مهر 1395
دومین نمایشگاه خودرو البرز , 18 آذر 1392
اولین نمایشگاه خودرو البرز , 4 مهر 1390
اولین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات، اطلاع رسانی و موبایل البرز , 27 تیر 1390
اولین نمایشگاه صنایع کشاورزی، مواد غذایی، شیرینی و شکلات البرز , 25 بهمن 1389
اولین نمایشگاه بازرگانی - صنعتی البرز , 20 مهر 1389

نمایشگاه خارجی

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی بلاروس , 23 آبان 1391
بیستمین نمایشگاه بین المللی سلامت بلاروس , 2 آبان 1391
نهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان بلاروس , 25 مهر 1391