activities/market.page_title
×

نظرسنجی، تحقیقات بازار و رسانه

 

تصویر سازمان

 

رسانه

 

بازار و مشتری

 

تبليغات

 

منابع انسانی

 

ساختار

گروه علمی/ اتاق فكر

گروه علمي طرح ريزی و تهيه پروپوزال و نظارت علمی طرح های پژوهشی را بر عهده دارد . 

اين گروه مجموعه­ای از افراد متخصص در زمينه آمار، پژوهش، تبليغات، رسانه، ارتباطات، آموزش و بازاريابی می باشند.

در اين گروه موارد زير بررسی می شوند:

 

گروه اجرايی/ پرسشگران:

اين مجموعه با بهره ­گيری از 30 تيم تخصصی  در سطح كشور، فعاليت­های پرسشگری و مصاحبه را انجام مي دهد.

پرسشگران افراد آموزش ديده هستند و كاملا بر امور مصاحبه و فنون پرسشگری تسلط دارند.

در اين گروه فعاليت های زير انجام می شود:

 

برخی از طرح های اجرا شده کشوری: