×
13 شهریور 1397  |  کد خبر 253  |  چاپ  |  بازدید 312  |  گروه تانا - اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران           

شریفی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز سمنان:

نمایشگاه صنعت گاز نمونه بارز «ما می توانیم»

شریفی نژاد علت برگزاری نمایشگاه گاز را دامنه و گستردگی این صنعت و این نمایشگاه را با عنوان پیشران اقتصاد کشور به شرط حمایت دانست.

به گزارش ستاد خبری، شریفی نژاد، مدیرعامل گاز استان سمناننمایشگاه در یکی از صنایع بنیادی کشور ما، نفت وگاز و به خصوص گاز می تواند به عنوان پیشران اقتصاد کشورمی باشد وی گفت: علت برگزاری این نمایشگاه به دلیل آن است که گاز دامنه و گستردگی زیادی دارد. تقریبا کل کشور تحت پوشش گاز است و به تناسب آخرین مدل از تجهیزات و ملزومات و... را نیاز داریم.

وی یادآور شد خوشبختانه در این نمایشگاه هم اکثر شرکت ها ایرانی هستند،این موضوع نشان دهنده این است که ما از روز انقلاب برای رسیدن به این فناوری و تجهیزات تلاش کردیم. در زمینه تجهیزات گاز احساس وابستگی به ورود کالاهای خارجی نمی شود.

شریفی نژاد گفت: ولی زمانی که کالای ساخت داخل ارائه شود،نتیجه اش آن است که وضعیت اشتغال کشور بهتر میشود. سرمایه های فیزیکی در کنار تخصص ومنابع انسانی در کنار پیشرفت فنی ضمضمه صنایع ما شود، شاهد پیشرفت خواهیم بود، که در نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران همچین امری مشاهده می کنیم. اگر مالک توسعه اقتصادی مد نظر ما  باشد این فرآیند باید استمرار داشته باشد.

ضمن تأکید بر لزوم برگزاری این نمایشگاه گفت:خوشبختانه امروز امکان صادرات تجهیزات گاز را داریم و کشور ما، کشوری با پتانسیل بالا از لحاظ انرژی است.

شریفی نژاد در خصوص مؤفقیت این نمایشگاه گفت: همین که وسایل ساخت داخل ایران در نمایشگاه وجود دارد و استقبال خوبی می شود از صنایع و تجهیزات ایرانی برای ما کافیست.

خیلی از وسایلی که امروز در این نمایشگاه دیدم ساخت کاملا انحصاری و در اختیار جند کشور خاص بوده است،که امروز نوسط متخصصان خودمان تولید می شود.این نمایشگاه نمونه بارز شعار ما میتوانیم است و بسیار خوب بیانگر توان داخلی است.

نمایشگاه صنعت گاز نمونه بارز «ما می توانیم»
خبرهای مشابه
نظرات