×
13 شهریور 1397  |  کد خبر 254  |  چاپ  |  بازدید 305  |  گروه تانا - اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران           

امیرانی نماینده ویژه GECF:

نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران باید 20 سال گذشته بر پا می شد

ایران باید 20 یا 25 سال گذشته صاحب نمایشگاه گاز می شد و برپاسازی چنین نمایشگاه هایی می توانست زمینه رشد و توسعه بیشتر صنعت گاز ایران را فراهم آورد.

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران، علی امیرانی نماینده ویژه GECF، در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS2018، ضمن اظهار این مطلب گفت:

صنعت گاز ایران نیازمند توجه بیشتری است، برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها روشی خوب برای جذب توجه در صنعت گاز ایران است.

امیرانی گفت: ایران در دهه های اخیر با استفاده از ذخایرگاز توانسته است نیازهای انرژی داخلی را تامین کند ولی بر روی صادرات گاز طبیعی توجه خود را از دست داده است.

نماینده رسمی GECF در نمایشگاه گاز ایران گفت: کشورهایی مانند نیجریه و الجزایر که هر دو از صادرکنندگان نفت و گاز هستند به لحاظ توسعه و جمعیت تقریبا شبیه ایران هستند، تصمیم دارند آمار صادرات خود را نسبت به ایران افزایش دهند.

امیرانی افزود: که این کشورها در میان کشورهای تاثیرگذار در رونق گاز در آفریقا قراردارند که پیش بینی می شود که تا سال 2040 تولید این قاره بیش از 2 برابر شود.

مدیر دفتر دبیرکل GECF گفت: ایران برای توسعه صنعت گاز خود، حفظ و افزایش تبادلات گازی و افزایش سهم خود به صورت مستقل نیازمند جذب سرمایه گذاری است.

وی گفت: کشورها به سرمایه گذاری های جدیدی نیازمند هستند تا تولید خود را در همین سطح حفظ نمایند یا آن را افزایش دهند. اگر آن ها نتوانند سرمایه گذاری های جدیدی انجام دهند، صنعت گاز جهانی دچار آسیب خواهد شد و این چالش پیش روی ایران نیز قرار دارد.

امیری افزود: نیاز به گاز طبیعی در حال افزایش است و نقش مهمی در برآوردن نیازهای آینده انرژی بازی می کند و امنیت انرژی پایدار را ارتقاء می دهد.

وی میزان نیاز انرژی جهانی به سوخت های فصیلی در سال 2040 را 75% پیش بینی کرد و گفت: گاز طبیعی بیشترین سرعت رشد را در سوخت های فسیلی دارد به طوری که سهم کلی آن در مجموع ترکیب انرژی ها از 22% در سال 2017، به 27.6 درصد در 2040 می رسد.

امیرانی افزود: GECFپیش بینی می کند که نیاز گاز طبیعی جهانی با نرخ متوسط سالانه 18% ، به میران 50% در سال 2040 افزایش می یابد و از 3715 میلیارد متر مکعب به 5581 میلیارد متر مکعب در سال 2040 خواهد رسید و ایران باید سرمایه گذاری بیشتری در بازار داشته باشد.

امیرانی گفت: هم اکنون با افزایش تلاش کشورها برای بالا بردن ظرفیت خود، ایران نیز نیازمند این است که تلاش خود را در بازارهای جهانی برای پیدا کردن مشتری جدید افزایش دهد.

امیرانی در مورد تاثیر تحریم های ایالات متحده بر صنعت گاز ایران افزود: این تحریم ها می تواند ریسک سیاسی و اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت گاز را افزایش دهد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: تحریم ها هیچ چالش جدی برای پیشرفت صنعت گاز ایران نخواهد داشت. چنانچه ایران تمام تلاش خود را در جهت جذب سرمایه گذاری و مشتریان جدید انجام دهد، با تکیه بر توان داخلی قادرخواهد بود که موجبات پیشرفت صنعت گاز خود را فراهم آورد.

نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران باید 20 سال گذشته بر پا می شد
خبرهای مشابه
نظرات