×
5 فروردین 1398  |  کد خبر 282  |  چاپ  |  بازدید 319  |  گروه تانا - اولین آژانس بین المللی ارتباطات در ایران           

با تمرکز بر توانمندی و ظرفیت های داخلی و در سال رونق تولید؛

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پائین دستی نفت ایران برگزار می شود

توان و ظرفیت شرکت های ایرانی در صنایع پائین دستی  نفت و جایگاه ایران در تولید و تامین نفت جهانی، برپائی یک رویداد ویژه و تخصصی را می طلبد که بر این اساس، اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پائین دستی نفت ایران (1st Int'l Iran Downstream Show)در تاریخ 5 تا 8 شهریورماه سال 98 که سال رونق تولید نام گذاری شده برگزار خواهد شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه بین المللی صنایع پائین دستی نفت ایران، محسن شمس، مدیرعامل گروه تانا و مجری نمایشگاه ضمن اعلام این مطلب گفت: این رویداد در کنار سایر رویدادهای حوزه انرژی، به ویژه نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران، در تخصصی تر شدن نمایشگاه های صنعت نفت کشور و بهره برداری بهتر از فرصت های پدید آمده از برپائی این رویدادها، نقش آفرین خواهد بود.

محسن شمس، مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران را  با توجه به ساختار خوب سالن های نمایشگاهی و دسترسی های آسان، محل مناسبی برای میزبانی از رویدادهای تخصصی برشمرد و  در خصوص ابعاد و سطح این رویداد اظهار داشت: نمایشگاه صنایع پائین دستی نفت نظیر سایر رویدادها، مسیر و دوره معرفی، رشد و بلوغ خود را طی خواهد کرد ولیکن به دلیل اهمیت صنعت نفت،  توسعه و پیشرفت حاصل شده در صنایع پائین دست کشور و جذابیت موضوع نمایشگاه، این رویداد، جایگاه ویژه خود را خواهد داشت.

وی افزود: فضای نمایشی پیش بینی شده برای دوره اول حداقل 10 هزار مترمربع است که تا 20 هزارمترمربع قابل افزایش است و تمرکز در اولین گام این نمایشگاه، ارائه توانمندی ها و ظرفیت های داخلی در بخش تولید، صنعت، فناوری و بازرگانی و تجارت در بخش پائین دستی صنعت نفت است.

شمس گفت: گروه های تخصصی این نمایشگاه زنجیره ارزش صنعت پائین دستی نفت را شامل و پیش ثبت نام نمایشگاه از اوایل اردیبهشت ماه آغاز می شود.

اولین نمایشگاه بین المللی صنایع پائین دستی نفت ایران برگزار می شود
خبرهای مشابه
نظرات